basic
PROSJEKTER / PROSJEKT ELVESTI
Den populære elvestien fra Bautaplassen til Ynskroken måler vel seks kilometer. Stien fra Høie til Ynskroken er resultat av mange dugnadstimer i Rotary, verdifullt grunnarbeid, materiale og bidrag fra Rønningen Maskin AS v/Erik Rønningen,  velvillige grunneiere og finansierng fra Gjensidige-stiftelsen og lokalt næringsliv. Sti-ryddingen startet i 2014, og nå er fire bruer, tre klopper over bekkefar og fire rasteplasser med faste benker og bord på plass. Åtte plakater med historisk informasjon har det også blitt. Ildsjeler i klubben, ledet av Helge Tamburstuen, har gått i bresjen.

Gjensidige-stiftelsen ga 600.000 kroner til prosjektet. I tillegg bidro Nes kommune. Klubben selv har bidratt med 630 dugnadstimer.

Årnes Rotary Klubb takker disse for gode bidrag: Aurskog Sparebank, Bråthen Eiendom AS, Consto Eide AS, Jeka Maskin AS, Rønningen Maskin AS, NEK AS, Sparebank1 Østlandet, Marbre AS og Årnes Vel.

Velvillge grunneiere er: Søndre Løken Utvikling, Ole-Sverre Midling-Hansen, Hans Martin Slommerud Husmo, Christine Riiser Wist, Torkel Jan Røseid, Ole Magnus Bråthen, Espen Hennie, Kenneth Johannessen, Knut Lunder og Lars Ihlang.

Da stien til Hennisand sto ferdig i 2018 var det både penger og arbeidslyst igjen. Komitéen for samfunnsprosjekter fremmet idéen om forlengelse til Ynskroken. Siste del ble ferdigstilt vinteren 2020-21. En stadig strøm av turgåere vitner om at klubben kan være stolt av egen innsats.
FRA ÅPNINGEN

                                                                                                                                                                       Berit og Pål Rønnevig, Helge og Aud TamburstuenSosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nes Kulturhus
Adresse: Skolegata 10
Postnummer: 2150
Sted: Årnes
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Medlemsmøter i Kulturkaféen starter kl 19.30.

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...