basic
PROSJEKTER / PROSJEKT AUCE

Prosjekt Auce i Latvia

Klubbens internasjonale prosjekt

 

Rotary er en verdensomspennende serviceorganisasjon. Det forventes at klubbene har et internasjonalt engasjement, stort eller lite, men det skal være tuftet på et ønske om å vise uegennyttig service.

Årnes Rotary klubb har sitt internasjonale engasjement knyttet til et prosjekt i Latvia, i byen Auce som ligger syd i landet, nær grensen til Litauen. Her ligger et daghjem, Namins, hvor skolebarn kan komme å få et måltid varm mat, leksehjelp og omsorg. Daghjemmet drives av frivillige og har tilhold i et tidligere sovjetisk militærsykehus.
Her holder Namins til. Bilen ble skaffet til veie med midler fra Årnes Rotary i 2011.Behovet er stort. Opptil 80 barn kommer daglig for å et varmt måltid. I Auce er det mange fattige. Arbeidsledigheten er høy og alkoholisme er utbredt. Ifølge det latviske statistikkbyrået lever 33 % av landets befolkningen under fattigdomsgrensen. I Auce er andelen fattige mest sannsynlig en god del høyere. 


Musikkundervisning gis til barna


Årnes Rotary klubb har siden 2010 støttet Namins på forskjellig vis.

I 2011 skaffet klubben penger til en bil. En del strømregninger er blitt betalt. To ganger i året sender klubben klær og skolemateriell til Namins som så deler dette ut til de som trenger det mest.


Fattigdom reproduserer fattigdom. En vei ut av fattigdom er utdanning.  I 2015 begynte derfor klubben å arbeide med et prosjekt med følgende mål:

Løfte ungdom ut av fattigdom.

 Det gjør vi ved å gi støtte til ungdom i Auce som vil ta utdanning utover videregående skole. Utdanning er i hovedtrekk gratis i Latvia, dvs at det ikke betales skolepenger. Pengestøtten vil derfor være bidrag til leveomkostningene. Klubben disponerer kr 70 000 til dette prosjektet. Med Latvias kostnadsnivå vil det rekke til to ungdommer.

 

Prosjektet er helt avhengig av at klubben har samarbeidspartnere i Latvia. Årnes Rotary klubb er glad for at Jelgava Rotary klubb svarte ja til å delta i prosjektet. Jelgava er en by som ligger en times kjøring fra Auce. 

 

Samarbeidspartnerens rolle i prosjektet blir å finne kandidater og følge dem opp når utdanningen er i gang. Arbeidet med å finne kandidater skjer i dialog med ledelsen på den videregående skolen i Auce. Årnes Rotary klubb har, etter råd fra Jelgava RK, valgt å satse på yrkesrettet utdanning. Det stemmer godt overens med myndighetenes prioritering. Under landets presidentskap i EU i 2015 ble følgende uttalt:

One of the priorities of the 2015 Latvian Presidency of the Council of the European Union (EU) is to promote competitiveness to generate jobs and economic growth in the EU. This requires encouraging entrepreneurial mindsets and stimulating the innovative capacity of industry and service sectors. Vocational education and training (VET) policy is part of this process. VET provides people with the skills and competences they need to be able to succeed in the labour market. VET also provides enterprises with the skills base they need to be competitive. In Europe’s joint endeavour to overcome the effects of the economic crisis, VET has thus moved centre stage. 

Ved valg av kandidater har vi lagt vekt på at vedkommende er motivert og har forutsetninger for å gjennomføre utdanningen og at utdanningen mest sannsynlig ikke hadde vært mulig uten økonomisk støtte.

 

Prosjektet er nå inne i fasen der kandidater skal velges.
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nes Kulturhus
Adresse: Skolegata 10
Postnummer: 2150
Sted: Årnes
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Medlemsmøter i Kulturkaféen starter kl 19.30.

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...