basic
KLUBBEN / HISTORIKK

Høsten 1961 var en gruppe personer opptatt av å starte en klubb i Nes. Ideen var å etablere en klubb med bred politisk og yrkesmessig basis og med deltakere fra ulike miljøer. En Rotaryklubb kom fort på tale, og vi hadde kontakt med Kongsvinger Rotary. Det er vel riktig å si at starten av klubben var "selvstart". Vi hadde liten kontakt med Kongsvinger RK, men de ble vår fadderklubb. Guvernøren og Distriktet sendte materiell og gav oppmuntring. Den som gjorde det meste av jobben, var Torgeir Asdahl. Han ringte, skrev og tok kontakter og førte protokoll. Vi var svært nøye med å følge Rotary´s grunnregler ved den formelle etableringen. Dette med klassifikasjoner var litt vanskelig i ei bygd med ensidig næringsliv, men klubben kom i gang. Chartermedlemmer var: Hans Haga [bonde], Kjell Kolle, Nils Ivar Baalsrud, Per Holtung, Niels Stang, Roald Myrvang, Julius Flesjø, Eivind Rasmussen, Terje Bakken, Thor Stenersen, Arne Frøhaug, Egil Øyri, Arne Aulie, Guttorm Bentsen, Torfinn Knudsen, Arne Stange, Viggo Ørstrand, Sverre Østgaard, Tor Næverdal, Arild Øiesvold, Torgeir Asdahl, Georg Thornstrøm, Kaare Løchen, Herbjørn Haugnæss, Ole Røkholt, Hans Husum og av disse er fire fortsatt medlemmer.  Det første styret fikk slik sammensetning: President Kjell Kolle, visepresident Torgeir Asdahl, Arne Stange, Tor Næverdal, Georg Thornstrøm og Egil Øyri.

Det ble holdt charterfest på Landbruksskolen på Hvam 20.okt 1962. Guvernør Osvald Martinsen foretok den formelle overrekkelsen av charterbrevet. Vi tilhørte Distrikt 231 og var klubb nr.22. 

De første par årene gikk 3-4 medlemmer ut, men vi fikk raskt nye. Medlemstallet økte med årene og nærmet seg 50. Det er allmenn enighet om at mer enn 50 bør vi ikke bli. Rotarys lover og regler ble nøye fulgt helt fra starten, og møteprosenten, som skulle være 60, ble overvåket med statistikk og eventuell påtale. Vi har med tiden heldigvis fått et mer avslappet forhold til disse regler.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nes Kulturhus
Adresse: Skolegata 10
Postnummer: 2150
Sted: Årnes
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Medlemsmøter i Kulturkaféen starter kl 19.30.

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...