basic


Årnes Rotary Klubb ligger i Nes kommune med elvemøtet mellom Glomma og Vorma som et nært geografisk sentrum for bygda. Her er det unike naturopplevelser "Elvelangs".
Vi har møter på mandager kl 19.30 i Kulturkafeén i Nes kulturhus. Ved bedriftsbesøk og møter utenfor ordinært klubblokale kan møtetidspunkt avvike. 
Se i fanen "møter" og "klubbkalender" for informasjon om møteprogrammet. 

Hva er Rotary?
En organisasjon hvor mennesker fra forskjellige yrkesgrupper møtes.
Medlemmene kan utveksle ideér og erfaringer, og bidra til felleskapet.
Klubben planlegger og utfører lokale og internasjonale prosjekter.
Rotary International er en viktig aktør i arbeidet mot polio på verdensbasis.

Årnes Rotary Klubb står bak oppførelsen av klokketårnet ved Nes kirkeruiner.

Nåværende lokale prosjekt er vedlikehold av etablert elvesti fra Høie via elvemøtet ved Hennisand til Yn.
Arbeidet med etableringen av stien ble sluttført fram til Hennisand i 2017. Arbeidet ble utført med bistand fra entreprenør Rønningen Maskin. I tillegg er det lagt ned noen hundre dugnadstimer av Årnes Rotary Klubb.
Senere er stien forlenget fra Hennisand til Yn. To nye broer er på plass og rydding av sti utføres årlig. 
I tilknytning til elvestien arrangeres også Elvestiens Dag som eget prosjekt. 

Høsten 2023 har klubben startet innsamling til mobile nødhjelpsklinikker i Ukraina.  
ukjent.jpg
 
RYLA høsten 2024

29. januar 2024

RYLA høsten 2024

RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) er et seminar hvor det legges vekt på ledelse og samspill. Målgruppen er ungdom i alderen 18-25 år. Seminaret er gratis for deltagerne, og gjennomføres 11. - 13. oktober. Ta kontakt med Årnes Rotary Klubb for søknad.

HJelp til Ukraina

23. august 2023

HJelp til Ukraina

"Hjelp Ukraina" er Årnes Rotary klubbs nye prosjekt i samarbeid med Rotaryklubber i Norge. Vi vil bidra til etablering av mobile nødhjelpsklinikker. Første innsamlingsdag er lørdag 9. september. Les mer her: https://hjelptilukraina.com

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nes Kulturhus
Adresse: Skolegata 10
Postnummer: 2150
Sted: Årnes
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Medlemsmøter i Kulturkaféen starter kl 19.30.

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...