basic

Klubbens internasjonale prosjekt


 Rotary er en verdensomspennende serviceorganisasjon. Det forventes at klubbene har et internasjonalt engasjement, stort eller lite, men det skal være tuftet på et ønske om å vise uegennyttig service.

Årnes Rotary Klubb har hatt et internasjonalt engasjement knyttet til et prosjekt i Latvia, i byen Auce som ligger syd i landet, nær grensen til Litauen. Her ligger et daghjem, Namins, hvor skolebarn kan komme å få et måltid varm mat, leksehjelp og omsorg. Daghjemmet drives av frivillige og har tilhold i et tidligere sovjetisk militærsykehus.

 

 

 

 

 

 

 

Behovet er stort. Opptil 80 barn kommer daglig for å et varmt måltid. I Auce er det mange fattige. Arbeidsledigheten er høy og alkoholisme er utbredt. Ifølge det latviske statistikkbyrået lever 33 % av landets befolkningen under fattigdomsgrensen. I Auce er andelen fattige mest sannsynlig en god del høyere. 

 

 Årnes Rotary Klubb har siden 2010 støttet Namins på forskjellig vis. En del strømregninger er blitt betalt. To ganger i året sendte klubben klær og skolemateriell til Namins som så delte dette ut til de barna som trengte det mest.


Ide til prosjektet

Ideen kom i forbindelse en tur til Latvia som Ragnhild Gjerstad Hovde og Egil Braadland skulle på. Dette var på høsten 2010. Ragnhild og Egil reiste ned til Auce og traff Ligija Blanka som drev stedet. De ble vist rundt og ble forklart behovet de hadde.

Ragnhild tok deretter opp med klubben ønske om at Årnes Rotaryklubb skulle gå inn og støtte Namins i Auce. Dette ble vedtatt av klubben. Ragnhild påtok seg ledelse av prosjektet. Det ble opprettet en egen komite som skulle koordinere arbeidet med prosjektet.

Årnes Rotary klubb har siden 2010 støttet Namins på forskjellig vis.

I 2011 skaffet klubben penger til en bil- 

Besøk Latvia  April 2013

I April 2013 var det en delegasjon fra Årnes Rotaryklubb som besøkte Namins i AuceHensikten var at klubben ønsket og bli orientert om forholdene ved daghjemmet. Vi ønsket også å bli orientert om barnas bakgrunn og hvilken hjelp daghjemmet yter. Det var også viktig for oss å se behovet for hjelp stedet hadde.

Vel framme i Auce ble vi mottatt av Ligija Blanka.                             

Ligija Blanka er bestyrer av hjemmet. Hun orienterte oss om bakgrunn for hjemmet og  hvordan de hjelper barna.

De sørger for at barna får mat før og etter skoletid.

De passer på at barna gjør lekser. 

Alle blir kledd opp så langt lageret rekker.

Man forsøker og gi barna gode rollemodeller og gi dem oppdragelsen de ikke får heime.

Barn med talenter blir forsøkt hjulpet til for eksempel pianoundervisning.   

Når forholdet var kaotiske heime, måtte enkelte barn overnatte på daghjemmet.

Daghjemmet leverte også ut mat og klær til hjemmene som manglet alt.

I feriene kan  barna arbeide på et landstykke som hjemmet disponerte. Her ble det dyrket grønnsaker. Barna gjorde nytte for seg og lærte seg hvordan det var å arbeide.


Hun fortalte også at det var vanskelig for barna å få utdannelse utover videregående skole pga. foreldrenes økonomi.

Som et resultat av besøket sendte klubben fra høsten 2015 klær, leker og skolemateriell til Namins som så deler dette ut til de som trenger det mest. Dette ble muliggjort fordi Helge Tamburstuen var med på sortering av hittegods på Gardermoen. Han skaffet klær, leker og skolematriell fra hittegodslageret på Gardermoen.

Forsendelsen av klær var et samarbeid med Kløfta Lionsklubb. Disse sto for transport av klær og materiell.

 

Prosjekt “ Løfte ungdom ut av fattigdom”.

Delprosjekt   “Hjelp til selvhjelp.”

 

Prosjektleder Årnes Rotaryklubb er Ragnhild Gjerstad Hovde.

Kontaktperson Jelgava Rotaryklubb er Dina Kurzemniece.

Koordinator i Latvia er Daiga Andersone.

 

Fattigdom reproduserer fattigdom. En vei ut av fattigdom er utdanning.  I 2015 begynte derfor klubben å arbeide med et prosjekt med følgende mål:


Løfte ungdom ut av fattigdom.

 Det har vi gjort ved å gi støtte til ungdom i Auce som vil ta utdanning utover videregående skole. Utdanning er i hovedtrekk gratis i Latvia, dvs at det ikke betales skolepenger. Pengestøtten vil derfor være bidrag til leveomkostningene. Klubben disponerte kr 70 000 til dette prosjektet. Med Latvias kostnadsnivå var det nok til å støtte to ungdommer.

 

Prosjektet er helt avhengig av at klubben har samarbeidspartnere i Latvia. Årnes Rotary Klubb er glad for at Jelgava Rotary Klubb svarte ja til å delta i prosjektet. Jelgava er en by som ligger en times kjøring fra Auce. 

 

Samarbeidspartnerens rolle i prosjektet var å finne kandidater og følge dem opp da utdanningen var i gang. Arbeidet med å finne kandidater skjedde i dialog med ledelsen på den videregående skolen i Auce. 


Årnes Rotary Klubb har, etter råd fra Jelgava RK, valgt å satse på yrkesrettet utdanning. Det stemmer godt overens med myndighetenes prioritering. Under landets presidentskap i EU i 2015 ble følgende uttalt:

One of the priorities of the 2015 Latvian Presidency of the Council of the European Union (EU) is to promote competitiveness to generate jobs and economic growth in the EU. This requires encouraging entrepreneurial mindsets and stimulating the innovative capacity of industry and service sectors. Vocational education and training (VET) policy is part of this process. VET provides people with the skills and competences they need to be able to succeed in the labour market. VET also provides enterprises with the skills base they need to be competitive. In Europe’s joint endeavour to overcome the effects of the economic crisis, VET has thus moved centre stage. 

Ved valg av kandidater har vi lagt vekt på at vedkommende er motivert og har forutsetninger for å gjennomføre utdanningen og at utdanningen mest sannsynlig ikke hadde vært mulig uten økonomisk støtte.

 

Laura Svilpe utdannet skulle utdanne seg til assistensfarmasøyt. 

Megija Annija Berovska skulle utdanne seg til digital designer. Begge fikk 150 euro i måneden i støtte. 
Begge ungdommene  kom sammen  med Dina Kurzemniece fra Jelgava Rotary Klubb og

koordinator  og tolk i Latvia  Daiga Andersone på besøk til Årnes Rotary Klubb i 2017.

I den forbindelse overrakte klubben Daiga en Paul Harris Fellow.